สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พศ.026
รายละเอียด เครื่องฝึกกล้ามเนื้อตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 2) เลขที่โครงการ : 65117096956
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 4 พฤศจิกายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 10 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -