สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ วท 8
รายละเอียด ซื้อชุดดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียวชนิดปรับปริมาตรได้ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 26 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 4 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -