สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากการรื้อถอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 28 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 3 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียด
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -