สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส.021
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 5,500 ชิ้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 18 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.021
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -