สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 01
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 11 - 14 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 16 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 19 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/9/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -