สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 26 สิงหาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 5 กันยายน 2565 - 5 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 6 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
ราคากลาง 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
TOR 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -