สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด จัดซื้อเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 24 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 6 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด Spectrometer
ราคากลาง 1. Price-Spectrometer
TOR 1. SPEC-Spectrometer
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -