สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเภสัชศาสตร์
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 23 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 23 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 10 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้าย
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [6/1/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -