สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ 5
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117466584
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 21 ธันวาคม 2564 - 21 ธันวาคม 2564
วันที่เปิดซอง 22 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด
ราคากลาง 1. ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด
TOR 1. ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -