สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2565
เลขที่ อว 8707.1/31
รายละเอียด ซื้อชุดฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 3 พฤศจิกายน 2564 - 3 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 3 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -