สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ 4
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117033320
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 8 พฤศจิกายน 2564 - 16 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 17 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
ราคากลาง 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
TOR 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -