สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ 3
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64107344967
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 4 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง 1. เลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
TOR 1. เลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -