สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ พศ.017
รายละเอียด ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับชนิดสามกระบอกตาสำหรับงาน Phase Contrast พร้อมด้วยชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2564
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 11 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [18/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -