สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ปี 2565
เลขที่ วน 01/2565
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 27 ตุลาคม 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564
วันที่เปิดซอง 5 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 111
ราคากลาง 1. 1
TOR 1. 11
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/11/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -