สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ปี 2565
เลขที่ สค 5
รายละเอียด จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตู้โดยสาร ฮฐ 3420 จำนวน 1 คัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 18 ตุลาคม 2564 - 18 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [29/10/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -