สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.028
รายละเอียด ห่อทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป จำนวน 3,500 ชิ้น
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 2 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. 28
ราคากลาง 1. 13
TOR 1. 36
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -