สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 15 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 15 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [15/10/2564]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -