สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2565
เลขที่ ศสส.025
รายละเอียด เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 14 ตุลาคม 2564 - 3 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ตารางราคากลางเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -