สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2565
เลขที่
รายละเอียด เช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams Education จำนวน 130 License
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2564
วันที่ยื่นซอง 1 ตุลาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดซอง 1 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [1/10/2564]
รายงานผลการตรวจรับ -