สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2562
เลขที่ ศธ 6907(1.1)/103
รายละเอียด ซื้อชุดวัดความเร็ว และพลังในการพายเรือกรรเชียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 27 พฤศจิกายน 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 27 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. TOR ชุดวัดความเร็วและพลังงานฯ
ราคากลาง -
TOR 1. TOR ชุดวัดความเร็ว และพลังงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -