สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ขนาด 120x180 ซม. พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 5 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 5 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -