สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด เช่าเต้นท์ ขนาด 18X48 เมตร จำนวน 1 หลัง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 6 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลางเช่าเต้นท์
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/11/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -