สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2562
เลขที่ ศสส.025
รายละเอียด ซื้อยา Ranibizumab injection 10 mg/ml,0.23 ml จำนวน 210 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดซอง 17 พฤศจิกายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.025/2561
ราคากลาง 1. ราคากลางยา
TOR 1. คุณลักษณะเฉพาะของยา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -