สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จ้างซ่อมชุดเลนส์ถ่ายวีดิทัศน์ความคมชัดสูง
จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 29 ตุลาคม 2561 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 29 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -