สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างที่ปรึกษา
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HPLC พร้อมทดสอบการทำงานของเครื่อง จำนวน 1 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -