สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จัดจ้างตัดชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 21 ชนิดกีฬา และชุดวอร์ม, เสื้อโปโลของผู้ควบคุมทีม และเสื้อ T-Shirt จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเฉพาะกีฬา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 18 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียยดคุณลักษณะเฉพาะ
2. รายละเอียดชนิดกีฬา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [24/10/2561]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [24/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -