สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานคณบดี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 11 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 26 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [12/10/2561]
ข้อมูลสัญญา [5/11/2561]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -