สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถตู้ วันที่ 16,18 ต.ค. 61
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 8 ตุลาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดซอง 8 ตุลาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/10/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -