สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 100
รายละเอียด เครื่องสำรองไฟ แบบจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 25 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 25 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/9/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -