สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปี 2562
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 12 งวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 6 กันยายน 2561
วันที่ยื่นซอง 14 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561
วันที่เปิดซอง 17 กันยายน 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
ราคากลาง 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/9/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -