ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2563
เลขที่ ศสส.005
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2563
วันที่ยื่นซอง 10 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563
วันที่เปิดซอง 30 กันยายน 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ศสส.005 จ้างเหมาทำความสะอาด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR จ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -