ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
ปี 2562
เลขที่
รายละเอียด จัดซื้อกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาด 11 ซม. จำนวน 12 กล่อง
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 7 ธันวาคม 2561 - 7 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 7 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -