ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 3 ธันวาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 14 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -