ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2562
เลขที่ 4
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่ยื่นซอง 11 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561
วันที่เปิดซอง 12 ธันวาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/12/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -