ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ คพ5
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Campus License)จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในหน้าประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 สิงหาคม 2561
วันที่ยื่นซอง 15 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561
วันที่เปิดซอง 24 สิงหาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบประกาศ
ราคากลาง -
TOR 1. tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [27/8/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -