ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ ศสส.102
รายละเอียด ยา Insulin human 30 iu/1 ml+Isophane insulin 70 iu/1 ml suspension for injection,30 ml cartridge จำนวน 28,000 cartridge
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2561
วันที่ยื่นซอง 16 มกราคม 2561 - 16 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 17 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกอบ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -