ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่ นว.03
รายละเอียด ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 29 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 16 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลางคอมฯ
TOR 1. เอกสารTOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [19/1/2561]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -