ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมกับชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟท์แวร์ ,
เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติพร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติระบบดิจิตอล ,
ชุดเลนส์หัวกะโหลกอัตโนมัติสำหรับทดสอบสายตาพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 16 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง กล้องตรวจตา
2. ราคากลางเครื่องวัดลานตา
3. ราคากลางชุดเลนส์หัวกระโหลก
TOR 1. Spec กล้องตรวจตา
2. Spec เครื่องวัดลานสายตา
3. Spec ชุดเลนส์หัวกระโหลก
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -