ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2561
เลขที่
รายละเอียด หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) แบบ Advance
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 ธันวาคม 2560
วันที่ยื่นซอง 28 ธันวาคม 2560 - 18 มกราคม 2561
วันที่เปิดซอง 19 มกราคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. ร่างขอบเขตของงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -