ประเภท การซื้อการจ้างทั่วไป
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปี 2560
เลขที่ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2560
วันที่ยื่นซอง 14 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560
วันที่เปิดซอง 14 กันยายน 2560
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -