หน้าแรก

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ปีงบประมาณ
เดือน
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เดือน หน่วยงาน View
12561กรกฎาคมศูนย์กีฬาฯ
22561กรกฎาคมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
32561กรกฎาคมสำนักงานอธิการบดี