หน้าแรก

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12561คณะมนุษยศาสตร์2/11/2560 17:54:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22561คณะมนุษยศาสตร์15/11/2560 17:55:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32561คณะมนุษยศาสตร์30/1/2561 17:38:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42561คณะมนุษยศาสตร์10/5/2561 16:19:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52561คณะมนุษยศาสตร์18/6/2561 15:49:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62561คณะมนุษยศาสตร์27/6/2561 17:50:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72561คณะมนุษยศาสตร์10/7/2561 16:36:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82561คณะวิทยาศาสตร์27/9/2560 18:03:44ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92561คณะสังคมศาสตร์3/11/2560 19:19:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102561คณะสังคมศาสตร์6/11/2560 17:13:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112561คณะพลศึกษา12/10/2560 10:10:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122561คณะพลศึกษา30/10/2560 16:39:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132561คณะพลศึกษา1/11/2560 17:24:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142561คณะพลศึกษา14/11/2560 16:07:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152561คณะพลศึกษา30/11/2560 17:25:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162561คณะพลศึกษา16/1/2561 15:57:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172561คณะพลศึกษา22/1/2561 15:20:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182561คณะพลศึกษา30/5/2561 18:05:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192561คณะพลศึกษา19/6/2561 22:46:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202561คณะพลศึกษา19/6/2561 22:47:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212561คณะพลศึกษา21/6/2561 11:47:16ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222561คณะศึกษาศาสตร์10/10/2560 16:42:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232561คณะศึกษาศาสตร์24/1/2561 14:39:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 10:58:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 10:59:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 11:00:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)17/10/2560 15:12:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)19/10/2560 16:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)5/2/2561 16:04:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)9/2/2561 11:59:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:44:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:45:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332561คณะพยาบาลศาสตร์4/10/2560 16:24:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342561คณะพยาบาลศาสตร์5/10/2560 17:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352561คณะพยาบาลศาสตร์13/11/2560 14:49:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362561คณะพยาบาลศาสตร์25/12/2560 14:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372561คณะพยาบาลศาสตร์9/1/2561 17:58:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382561คณะพยาบาลศาสตร์29/1/2561 17:45:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392561คณะพยาบาลศาสตร์9/2/2561 11:35:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:49:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:52:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422561คณะแพทยศาสตร์4/10/2560 16:09:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432561คณะแพทยศาสตร์6/10/2560 16:09:11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442561คณะแพทยศาสตร์10/10/2560 11:37:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452561คณะแพทยศาสตร์31/10/2560 8:42:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462561คณะแพทยศาสตร์1/11/2560 12:12:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472561คณะแพทยศาสตร์3/11/2560 14:15:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482561คณะแพทยศาสตร์16/11/2560 15:17:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512561คณะแพทยศาสตร์11/1/2561 16:18:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:23:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:25:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2560 9:44:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/10/2560 11:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ3/11/2560 13:56:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ22/11/2560 10:17:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ24/11/2560 13:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:54:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:55:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/12/2560 15:49:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2561 11:07:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2561 15:05:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ17/1/2561 12:40:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ31/1/2561 9:36:26ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ20/2/2561 15:38:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ28/2/2561 10:56:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/3/2561 12:59:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ29/3/2561 10:49:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/4/2561 13:43:05ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ25/4/2561 13:26:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ9/7/2561 10:26:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762561คณะวิศวกรรมศาสตร์4/10/2560 13:23:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772561คณะวิศวกรรมศาสตร์6/10/2560 11:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782561คณะวิศวกรรมศาสตร์12/10/2560 11:10:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792561คณะวิศวกรรมศาสตร์17/10/2560 11:49:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802561คณะวิศวกรรมศาสตร์31/10/2560 9:30:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812561คณะวิศวกรรมศาสตร์25/7/2561 15:32:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822561คณะวิศวกรรมศาสตร์17/8/2561 17:43:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832561คณะศิลปกรรมศาสตร์5/10/2560 11:38:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842561คณะศิลปกรรมศาสตร์27/10/2560 19:33:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:56ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872561คณะทันตแพทยศาสตร์28/9/2560 15:34:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882561คณะทันตแพทยศาสตร์17/10/2560 16:17:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892561คณะเภสัชศาสตร์10/10/2560 16:49:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902561คณะเภสัชศาสตร์1/2/2561 13:58:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912561คณะเภสัชศาสตร์23/4/2561 9:25:27ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922561คณะเภสัชศาสตร์23/5/2561 9:28:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932561คณะเภสัชศาสตร์15/6/2561 9:47:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942561คณะสหเวชศาสตร์12/10/2560 9:40:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952561สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา17/10/2560 15:23:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962561ศูนย์บริการวิชาการ5/10/2560 16:26:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972561ศูนย์บริการวิชาการ20/6/2561 10:18:04ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982561ศูนย์กีฬาฯ29/9/2560 11:57:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:31:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:49:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 15:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:23:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:24:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052561ศูนย์กีฬาฯ8/11/2560 23:01:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:40:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:52:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 15:04:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092561ศูนย์กีฬาฯ25/7/2561 19:07:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102561ศูนย์กีฬาฯ25/7/2561 19:08:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้4/10/2560 13:12:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้24/11/2560 15:13:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม27/9/2560 16:03:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม20/11/2560 15:54:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม23/1/2561 14:15:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม02/10/2560 14:32:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม29/1/2561 15:04:21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม30/1/2561 16:43:03ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม1/2/2561 15:14:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม28/2/2561 17:17:41ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม27/3/2561 9:20:04ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม3/4/2561 13:42:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม5/4/2561 11:21:21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม25/5/2561 10:10:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม10/8/2561 14:26:32ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย10/10/2560 9:35:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย7/11/2560 16:30:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย15/11/2560 18:46:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย23/11/2560 14:36:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย30/11/2560 9:10:28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย25/12/2560 14:30:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย4/1/2561 16:02:33ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย12/1/2561 21:59:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย8/2/2561 17:39:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย16/2/2561 11:10:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย16/2/2561 16:36:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย6/3/2561 15:36:15ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย4/4/2561 12:03:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย18/4/2561 17:01:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย25/4/2561 9:48:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย1/6/2561 15:22:58ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย28/6/2561 11:33:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย4/7/2561 13:47:27ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย4/7/2561 13:47:36ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย6/8/2561 16:51:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462561ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน13/11/2560 9:48:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472561คณะเศรษฐศาสตร์1/12/2560 10:04:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482561สำนักงานอธิการบดี17/10/2560 10:44:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492561สำนักงานอธิการบดี30/11/2560 18:50:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502561สำนักงานอธิการบดี7/12/2560 13:55:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512561สำนักงานอธิการบดี8/5/2561 15:47:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522561สำนักงานอธิการบดี15/6/2561 7:32:35ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532561สำนักงานอธิการบดี3/7/2561 11:26:29ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542561กองกิจการนิสิต19/10/2560 14:50:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552561กองกิจการนิสิต25/10/2560 15:36:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562561กองกิจการนิสิต3/11/2560 11:39:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572561กองกิจการนิสิต17/11/2560 15:53:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582561กองกิจการนิสิต1/12/2560 14:48:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592561กองกิจการนิสิต12/12/2560 14:08:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602561กองกิจการนิสิต21/12/2560 15:07:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612561กองกิจการนิสิต26/1/2561 14:42:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622561กองกิจการนิสิต9/2/2561 14:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632561กองกิจการนิสิต2/3/2561 14:04:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642561กองกิจการนิสิต5/3/2561 13:57:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652561กองกิจการนิสิต10/4/2561 13:35:56ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662561สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์20/11/2560 10:22:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672561สำนักหอสมุดกลาง25/9/2560 16:01:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682561สำนักหอสมุดกลาง27/9/2560 13:12:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692561สำนักหอสมุดกลาง13/11/2560 13:47:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702561สำนักหอสมุดกลาง13/12/2560 14:30:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712561สำนักหอสมุดกลาง3/5/2561 11:53:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722561สำนักหอสมุดกลาง23/7/2561 11:23:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732561สำนักคอมพิวเตอร์29/9/2560 23:00:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742561สำนักคอมพิวเตอร์26/6/2561 17:12:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/10/2560 11:12:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก15/12/2560 10:15:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772561คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ19/10/2560 16:41:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน27/9/2560 16:18:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน25/10/2560 12:48:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน7/11/2560 13:37:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน13/11/2560 17:22:38ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/11/2560 18:48:45ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน30/11/2560 8:14:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842561คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร17/10/2560 14:29:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:20:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา10/10/2560 14:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา18/10/2560 15:50:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/12/2560 8:17:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา22/12/2560 9:11:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา3/5/2561 15:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา18/5/2561 13:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา21/6/2561 7:26:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1962561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา1/8/2561 16:08:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1972561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา1/8/2561 16:09:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1982561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/8/2561 8:26:31ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1992561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/9/2560 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2002561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/10/2560 13:26:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2012561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2560 19:02:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2022561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2560 14:56:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2032561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 11:30:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2042561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:22:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2052561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:43:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2062561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 15:14:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2072561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/10/2560 14:16:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2082561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/11/2560 15:15:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2092561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/11/2560 16:11:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2102561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2560 14:56:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2112561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/12/2560 15:55:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2122561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/1/2561 10:59:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2132561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/1/2561 12:55:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2142561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2561 15:38:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2152561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2561 15:39:09ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2162561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/1/2561 11:10:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2172561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/1/2561 11:07:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2182561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/1/2561 11:07:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2192561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/1/2561 16:53:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2202561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/1/2561 20:12:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2212561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:56:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2222561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2232561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2242561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2252561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2262561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/1/2561 14:09:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2272561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2282561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2292561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2302561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:28:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2312561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:29:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2322561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:30:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2332561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/2/2561 16:04:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2342561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/2/2561 16:04:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2352561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2362561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2372561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2382561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:00:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2392561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:01:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2402561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:01:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2412561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2422561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/3/2561 14:34:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2432561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/4/2561 15:21:59ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2442561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/4/2561 15:28:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2452561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/4/2561 11:38:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2462561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ25/4/2561 17:46:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2472561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ30/4/2561 16:35:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2482561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/5/2561 17:31:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2492561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/5/2561 18:09:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2502561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/5/2561 18:12:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2512561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ8/5/2561 18:18:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2522561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6/6/2561 14:53:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2532561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/6/2561 9:24:14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2542561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ13/6/2561 13:06:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2552561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/7/2561 17:00:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2562561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/7/2561 13:16:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2572561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/8/2561 16:57:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2582561บัณฑิตวิทยาลัย28/12/2560 15:03:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2592561บัณฑิตวิทยาลัย30/3/2561 14:56:10ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง