หน้าแรก

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12561คณะมนุษยศาสตร์2/11/2560 17:54:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22561คณะมนุษยศาสตร์15/11/2560 17:55:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32561คณะมนุษยศาสตร์30/1/2561 17:38:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42561คณะวิทยาศาสตร์27/9/2560 18:03:44ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52561คณะสังคมศาสตร์3/11/2560 19:19:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62561คณะสังคมศาสตร์6/11/2560 17:13:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72561คณะพลศึกษา12/10/2560 10:10:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82561คณะพลศึกษา30/10/2560 16:39:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92561คณะพลศึกษา1/11/2560 17:24:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102561คณะพลศึกษา14/11/2560 16:07:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112561คณะพลศึกษา30/11/2560 17:25:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122561คณะพลศึกษา16/1/2561 15:57:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132561คณะพลศึกษา22/1/2561 15:20:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142561คณะศึกษาศาสตร์10/10/2560 16:42:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152561คณะศึกษาศาสตร์24/1/2561 14:39:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 10:58:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 10:59:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182561คณะศึกษาศาสตร์12/2/2561 11:00:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)17/10/2560 15:12:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)19/10/2560 16:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)5/2/2561 16:04:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)9/2/2561 11:59:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:44:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:45:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252561คณะพยาบาลศาสตร์4/10/2560 16:24:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262561คณะพยาบาลศาสตร์5/10/2560 17:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272561คณะพยาบาลศาสตร์13/11/2560 14:49:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282561คณะพยาบาลศาสตร์25/12/2560 14:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292561คณะพยาบาลศาสตร์9/1/2561 17:58:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302561คณะพยาบาลศาสตร์29/1/2561 17:45:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312561คณะพยาบาลศาสตร์9/2/2561 11:35:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:49:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:52:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342561คณะแพทยศาสตร์4/10/2560 16:09:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352561คณะแพทยศาสตร์6/10/2560 16:09:11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362561คณะแพทยศาสตร์10/10/2560 11:37:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372561คณะแพทยศาสตร์31/10/2560 8:42:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382561คณะแพทยศาสตร์1/11/2560 12:12:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392561คณะแพทยศาสตร์3/11/2560 14:15:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402561คณะแพทยศาสตร์16/11/2560 15:17:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432561คณะแพทยศาสตร์11/1/2561 16:18:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:23:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:25:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2560 9:44:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/10/2560 11:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ3/11/2560 13:56:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ22/11/2560 10:17:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ24/11/2560 13:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:54:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:55:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ18/12/2560 15:49:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2561 11:07:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ15/1/2561 15:05:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ17/1/2561 12:40:33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ31/1/2561 9:36:26ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ20/2/2561 15:38:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ28/2/2561 10:56:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632561คณะวิศวกรรมศาสตร์4/10/2560 13:23:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642561คณะวิศวกรรมศาสตร์6/10/2560 11:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652561คณะวิศวกรรมศาสตร์12/10/2560 11:10:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662561คณะวิศวกรรมศาสตร์17/10/2560 11:49:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672561คณะวิศวกรรมศาสตร์31/10/2560 9:30:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682561คณะศิลปกรรมศาสตร์5/10/2560 11:38:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692561คณะศิลปกรรมศาสตร์27/10/2560 19:33:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:56ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722561คณะทันตแพทยศาสตร์28/9/2560 15:34:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732561คณะทันตแพทยศาสตร์17/10/2560 16:17:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742561คณะเภสัชศาสตร์10/10/2560 16:49:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752561คณะเภสัชศาสตร์1/2/2561 13:58:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762561คณะสหเวชศาสตร์12/10/2560 9:40:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772561สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา17/10/2560 15:23:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782561ศูนย์บริการวิชาการ5/10/2560 16:26:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792561ศูนย์กีฬาฯ29/9/2560 11:57:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:31:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:49:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 15:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:23:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:24:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862561ศูนย์กีฬาฯ8/11/2560 23:01:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:40:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:52:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 15:04:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้4/10/2560 13:12:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้24/11/2560 15:13:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม27/9/2560 16:03:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม20/11/2560 15:54:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม23/1/2561 14:15:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม02/10/2560 14:32:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม29/1/2561 15:04:21ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม30/1/2561 16:43:03ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม1/2/2561 15:14:25ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม28/2/2561 17:16:52ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม28/2/2561 17:17:41ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย10/10/2560 9:35:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย7/11/2560 16:30:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย15/11/2560 18:46:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย23/11/2560 14:36:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย30/11/2560 9:10:28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย25/12/2560 14:30:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย4/1/2561 16:02:33ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย12/1/2561 21:59:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย8/2/2561 17:39:06ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย16/2/2561 11:10:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย16/2/2561 16:36:25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย6/3/2561 15:36:15ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132561ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน13/11/2560 9:48:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142561คณะเศรษฐศาสตร์1/12/2560 10:04:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152561สำนักงานอธิการบดี17/10/2560 10:44:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162561สำนักงานอธิการบดี30/11/2560 18:50:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172561สำนักงานอธิการบดี7/12/2560 13:55:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182561กองกิจการนิสิต19/10/2560 14:50:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192561กองกิจการนิสิต25/10/2560 15:36:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202561กองกิจการนิสิต3/11/2560 11:39:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212561กองกิจการนิสิต17/11/2560 15:53:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222561กองกิจการนิสิต1/12/2560 14:48:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232561กองกิจการนิสิต12/12/2560 14:08:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242561กองกิจการนิสิต21/12/2560 15:07:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1252561กองกิจการนิสิต26/1/2561 14:42:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1262561กองกิจการนิสิต9/2/2561 14:25:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1272561กองกิจการนิสิต2/3/2561 14:04:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1282561กองกิจการนิสิต5/3/2561 13:57:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1292561สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์20/11/2560 10:22:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1302561สำนักหอสมุดกลาง25/9/2560 16:01:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1312561สำนักหอสมุดกลาง27/9/2560 13:12:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1322561สำนักหอสมุดกลาง13/11/2560 13:47:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1332561สำนักหอสมุดกลาง13/12/2560 14:30:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1342561สำนักคอมพิวเตอร์29/9/2560 23:00:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1352561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/10/2560 11:12:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1362561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก15/12/2560 10:15:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1372561คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ19/10/2560 16:41:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1382561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน27/9/2560 16:18:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1392561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน25/10/2560 12:48:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1402561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน7/11/2560 13:37:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1412561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน13/11/2560 17:22:38ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1422561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/11/2560 18:48:45ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1432561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน30/11/2560 8:14:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1442561คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร17/10/2560 14:29:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1452561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1462561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:20:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1472561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา10/10/2560 14:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1482561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา18/10/2560 15:50:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1492561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1502561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1512561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/12/2560 8:17:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1522561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา22/12/2560 9:11:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1532561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/9/2560 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1542561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/10/2560 13:26:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1552561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2560 19:02:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1562561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2560 14:56:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1572561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 11:30:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1582561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:22:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1592561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:43:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1602561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 15:14:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1612561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/10/2560 14:16:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1622561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/11/2560 15:15:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1632561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/11/2560 16:11:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1642561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2560 14:56:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1652561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/12/2560 15:55:40ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1662561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3/1/2561 10:59:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1672561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/1/2561 12:55:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1682561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2561 15:38:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1692561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15/1/2561 15:39:09ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1702561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/1/2561 11:10:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1712561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/1/2561 11:07:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1722561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17/1/2561 11:07:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1732561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/1/2561 16:53:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1742561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ23/1/2561 20:12:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1752561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:56:57ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1762561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1772561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1782561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1792561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ24/1/2561 15:57:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1802561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26/1/2561 14:09:09ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1812561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1822561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1832561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31/1/2561 14:02:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1842561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:28:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1852561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:29:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1862561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/2/2561 14:30:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1872561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/2/2561 16:04:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1882561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9/2/2561 16:04:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1892561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1902561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1912561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/2/2561 10:16:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1922561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:00:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1932561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:01:16ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1942561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:01:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1952561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/3/2561 20:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1962561บัณฑิตวิทยาลัย28/12/2560 15:03:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง