หน้าแรก

ค้นหาข่าว

เข้าสู่ระบบ

ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
คณะ/สำนัก/สถาบัน
 

ครั้งที่ ปีงบประมาณ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ View
12561คณะมนุษยศาสตร์2/11/2560 17:54:29ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22561คณะมนุษยศาสตร์15/11/2560 17:55:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32561คณะวิทยาศาสตร์27/9/2560 18:03:44ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42561คณะสังคมศาสตร์3/11/2560 19:19:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52561คณะสังคมศาสตร์6/11/2560 17:13:31ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62561คณะพลศึกษา12/10/2560 10:10:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72561คณะพลศึกษา30/10/2560 16:39:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
82561คณะพลศึกษา1/11/2560 17:24:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
92561คณะพลศึกษา14/11/2560 16:07:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
102561คณะพลศึกษา30/11/2560 17:25:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
112561คณะศึกษาศาสตร์10/10/2560 16:42:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
122561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)17/10/2560 15:12:01ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
132561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)19/10/2560 16:27:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
142561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:44:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
152561คณะพยาบาลศาสตร์29/9/2560 14:45:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
162561คณะพยาบาลศาสตร์4/10/2560 16:24:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
172561คณะพยาบาลศาสตร์5/10/2560 17:09:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
182561คณะพยาบาลศาสตร์13/11/2560 14:49:51ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
192561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:49:50ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
202561คณะแพทยศาสตร์26/9/2560 16:52:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
212561คณะแพทยศาสตร์4/10/2560 16:09:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
222561คณะแพทยศาสตร์6/10/2560 16:09:11ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
232561คณะแพทยศาสตร์10/10/2560 11:37:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
242561คณะแพทยศาสตร์31/10/2560 8:42:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
252561คณะแพทยศาสตร์1/11/2560 12:12:54ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
262561คณะแพทยศาสตร์3/11/2560 14:15:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
272561คณะแพทยศาสตร์16/11/2560 15:17:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
282561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
292561คณะแพทยศาสตร์20/11/2560 14:58:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
302561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:23:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
312561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:24:22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
322561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ12/10/2560 9:25:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
332561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ19/10/2560 9:44:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
342561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ27/10/2560 11:21:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
352561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ3/11/2560 13:56:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
362561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
372561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10/11/2560 10:52:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
382561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ22/11/2560 10:17:10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
392561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ24/11/2560 13:20:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
402561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:54:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
412561ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ13/12/2560 8:55:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
422561คณะวิศวกรรมศาสตร์4/10/2560 13:23:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
432561คณะวิศวกรรมศาสตร์6/10/2560 11:59:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
442561คณะวิศวกรรมศาสตร์12/10/2560 11:10:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
452561คณะวิศวกรรมศาสตร์17/10/2560 11:49:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
462561คณะวิศวกรรมศาสตร์31/10/2560 9:30:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
472561คณะศิลปกรรมศาสตร์5/10/2560 11:38:53ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
482561คณะศิลปกรรมศาสตร์27/10/2560 19:33:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
492561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:37ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
502561คณะทันตแพทยศาสตร์27/9/2560 13:57:56ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
512561คณะทันตแพทยศาสตร์28/9/2560 15:34:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
522561คณะทันตแพทยศาสตร์17/10/2560 16:17:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
532561คณะเภสัชศาสตร์10/10/2560 16:49:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
542561คณะสหเวชศาสตร์12/10/2560 9:40:11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
552561สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา17/10/2560 15:23:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
562561ศูนย์บริการวิชาการ5/10/2560 16:26:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
572561ศูนย์กีฬาฯ29/9/2560 11:57:59ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
582561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:31:06ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
592561ศูนย์กีฬาฯ17/10/2560 15:49:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
602561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 15:09:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
612561ศูนย์กีฬาฯ18/10/2560 16:14:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
622561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:23:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
632561ศูนย์กีฬาฯ30/10/2560 11:24:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
642561ศูนย์กีฬาฯ8/11/2560 23:01:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
652561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:40:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
662561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 14:52:15ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
672561ศูนย์กีฬาฯ15/11/2560 15:04:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
682561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้4/10/2560 13:12:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
692561สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้24/11/2560 15:13:35ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
702561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม27/9/2560 16:03:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
712561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2/10/2560 14:56:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
722561วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม20/11/2560 15:54:08ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
732561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย10/10/2560 9:35:52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
742561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย7/11/2560 16:30:38ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
752561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย15/11/2560 18:46:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
762561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย23/11/2560 14:36:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
772561ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย30/11/2560 9:10:28ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
782561ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน13/11/2560 9:48:30ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
792561คณะเศรษฐศาสตร์1/12/2560 10:04:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
802561สำนักงานอธิการบดี17/10/2560 10:44:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
812561สำนักงานอธิการบดี30/11/2560 18:50:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
822561สำนักงานอธิการบดี7/12/2560 13:55:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
832561กองกิจการนิสิต19/10/2560 14:50:45ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
842561กองกิจการนิสิต25/10/2560 15:36:54ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
852561กองกิจการนิสิต3/11/2560 11:39:48ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
862561กองกิจการนิสิต17/11/2560 15:53:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
872561กองกิจการนิสิต1/12/2560 14:48:46ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
882561กองกิจการนิสิต12/12/2560 14:08:41ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
892561สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์20/11/2560 10:22:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
902561สำนักหอสมุดกลาง25/9/2560 16:01:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
912561สำนักหอสมุดกลาง27/9/2560 13:12:34ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
922561สำนักหอสมุดกลาง13/11/2560 13:47:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
932561สำนักหอสมุดกลาง13/12/2560 14:30:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
942561สำนักคอมพิวเตอร์29/9/2560 23:00:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
952561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก3/10/2560 11:12:27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
962561สำนักงานบริหารกิจการหอพัก15/12/2560 10:15:49ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
972561คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ19/10/2560 16:41:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
982561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน27/9/2560 16:18:02ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
992561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน25/10/2560 12:48:46ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1002561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน7/11/2560 13:37:26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1012561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน13/11/2560 17:22:38ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1022561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน24/11/2560 18:48:45ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1032561วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน30/11/2560 8:14:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1042561คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร17/10/2560 14:29:34ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1052561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:17:23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1062561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา29/9/2560 15:20:17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1072561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา10/10/2560 14:10:20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1082561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา18/10/2560 15:50:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1092561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1102561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา30/10/2560 18:12:39ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1112561สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา14/12/2560 8:17:05ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1122561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ27/9/2560 18:01:28ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1132561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4/10/2560 13:26:00ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1142561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ5/10/2560 19:02:44ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1152561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/10/2560 14:56:32ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1162561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 11:30:07ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1172561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:22:04ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1182561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 13:43:36ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1192561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18/10/2560 15:14:08ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1202561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ20/10/2560 14:16:43ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1212561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1/11/2560 15:15:58ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1222561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10/11/2560 16:11:13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1232561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ14/11/2560 14:56:21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1242561ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7/12/2560 12:51:42ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง